!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF FAJANSEN 8

Gröna kärl (grovavfall)

Gröna kärl är avsedda för grosopor. Det följande får slängas där: 

 • Mindre möbler
 • Leksaker
 • Saker i trä
 • Stekpannor, kastruller
 • Keramik, porslin
 • Kläder och skor som är för dåliga för Myrorna
 • Planglas

 

Möbler och andra grovsopor skall så långt det går skruvas/brytas sönder så att de tar så lite
plats som möjligt.

Det du slänger får inte vara större än kärlet!

 

 

Du får INTE slänga här:

 

 • Farligt avfall som färgburkar, lösningsmedel, andra kemikalier osv.
 • Elektronik
 • Batterier
 • Tidningar
 • Glasflaskor
 • Hushållssopor
 • Matavfall  
 • Byggavfall
 • Större möbler