!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF FAJANSEN 8

Enkla regler skyddar liv

Ställ inget brännbart i trapphuset i trapphuset

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Håll därför rent från allt brännbart material (exempelvis tidningskassar, ved, barnvagnar).

 

Utrymningsvägar måste hållas fria

Även icke brännbart material får inte stå i vägen i trapphus eller i källarkorridorerna (lokalen har sin nödutgång/utrymningsväg genom källaren!!!). Så håll trapphus och källargångarna fria av möbler, cyklar och dylikt!

 

Stäng in branden

Om det brinner i din lägenhet, ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken i trapphuset lika fort.

 

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt, stanna i din lägenhet.      Larma 112!

Räddningstjänsten hjälper dig ut!