!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF FAJANSEN 8

Balkonger

Balkonger/altaner får inte användas för:

  • Permanent förvaring av diverse bohag som inte är att anse som balkongmöblering. Cyklar ska inte förvaras där.
  • Skakning av mattor
  • Grillning med kolgrill. Elgrill får användas om närboende grannar inte störs av röken.
  • Rökning som stör grannar bör inte förekomma.
  • Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket.

Balkongskydd: Via omröstning har medlemmarna gemensamt valt utförande. Balkongskydden har grå färg nr 727/15 

Leverantör: Sandatex I Borås AB,

tel: 033/206250 eller e-post: lena@sandatex.se

Balkonglampor: Nya vägglampor ska vara av typ Fox Quartolamp 270 mm Galvaniserad och måste installeras av en fackman.

Placering ska godkännas av styrelsen för att få ett enhetligt utseende på fasaden.

Alternativt kan spotlampor som infälls i balkongens trätrall (uplight) också komma att godkännas. 

Montering i husets fasad: All montage på fasaden måste först ha tiilstånd av styrelsen. Fasaden mot gatan får av kulturvärdesskäl ej ändras.

För att förhindra fuktskador måste all montering i husets fasad göras av en fackman.