!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF FAJANSEN 8

Mäklarinformation

Ekonomiskt förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts för föreningens räkning av

Rådrum Mäkleri & Förvaltning AB, Hesselmans torg 5, Box 3, 131 06 Nacka
Tel 08-34 30 13
Fax 08-34 62 05

Rådrum hanterar och administrerar medlemskap, pantsättningar och lägenhetsförteckningen. Vid pantsättning kan ni med fördel vända er direkt till Rådrum med pantbrev för registrering och återsändning till långivaren. Rådrum har fullmakt för sådant. 

Rådrum lämnar också uppgifter om avgiften, andelstal och förmögenhetsvärdet på bostadsrätten.

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap ska först godkännas av styrelsen och sedan föras in i lägenhetsregistret av Rådrum. Skicka ansökan till:

Styrelsen Fajansen 8 /Föreningens brevlåda

Norrbackagatan 22,
113 41 Stockholm

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

I enlighet med stadgarna tar föreningen ut en överlåtelseavgift vid köp som uppgår till 900 kronor. Överlåtelseavgiften betalas av köparen.

Vid pantsättning av lägenheten tas en avgift på 300 kronor ut som betalas av pantsättaren. 

Bredband

Vi har bredband via fiber från Bredbandsbolaget samt bredband via kabel från Comhem.

Kabel -TV

Vi är anslutna till comhem för kabel-tv och grundutbudet ingår i månadsavgiften. Man kan skaffa sig fler kanaler via comhem. Alternativt om man också har bredband kan man få ip-tv via Bredbandsbolaget. Kolla hos leverantörerna för mer info och priser.

Månadsavgiften

Vatten , värme och kabel-tv grundutbudet ingår i månadsavgiften 

Föreningen

Föreningen är äkta och juridiska personer är ej tillåtna.

Uppvärmning

Uppvärmning av huset sker via fjärrvärme

Fastigheten

Byggnadsår: 1926

Blev bostadsrättförening: 1985

Antal lägenheter 58, varav 1 hyreslägenhet

Antal lokaler: 1

Källarförråd som hyrs ut: 2

Lägenheterna har inga inre reparationsfonder

Extra källarförråd

Föreningen har två extra källarförråd som har hyrts ut enligt anbudsförfarande. Vid avflyttning lämnas även det extra förrådet tillbaka och ny auktion kan hållas.

Ombyggnader/Renoveringar

Stambyte badrum:1989

Stambyte kök: 1989

Bytte av eldragningen: 1989

Renovering av taket: 1989

Renovering av fasad 1989

Balkonger: De flesta byggdes 2005, några 1989 varv en renoverad 2006

Målning av fönster: 2002

Renovering av trapphuset: 2006

Renovering av tvättstugan: ny torkskåp och centrifug 2004

Cykelrum: nya cykelställ 2006

Tätning av skorstenar till öppna spisarna 1989

Omläggning av gården 1999

Omläggning av förgårdar 2006

Ny sopsuganläggning 2008

Ny värmeväxlare 2008

Ommålning av taket 2009

Ventilationsförbättringar 2009

Fönsterrenovering 2010
Totalrenovering av tvättstugan 2016

Fasadrenovering innergård 2017

(Dessa uppgifter lämnas efter bästa förmåga, men kan avvika i detailjerna eller vara ofullständiga)

Ekonomi

Föreningen har god ekonomi.

Avgifterna blev sänkta med 15% 2007-04-01, men höjts med 15% 2011-04-01 samt med 5% per 2018-01-01.

Allmäna utrymmen:

  • Tvättstuga

  • 2 cykelförråd

  • Soprum

  • Grovsopsrum

  • Gård med bord, stolar och grill

OBS: Dessa uppgifter lämnas efter bästa förmåga, men kan avvika i detailjerna eller vara ofullständiga.

Uppdaterad 2018-03-12