!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF FAJANSEN 8

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötseln ombesörjs av ADB Fastighetsservice AB, Sköntorpsv. 1, 12038 ÅRSTA.

Tlf: 08 664 47 00

Akuta fel som kräver omedelbar åtgärd (men endast dessa!) anmäls på jourtelefon:

Tlf: 08 664 63 00

 

ADB kontrollerar fastigheten varje tisdag!

 

Åtgärdslista

Om du upptäcker att någonting behöver åtgärdas kan du skriva in detta i listan mellan soprummen, då kommer ADB åtgärda detta.