!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF FAJANSEN 8

Avfallshantering generellt

Reglarna för sophantering måste följas.

Läs och följ instruktionen och informationen på väggen till soprummet (eller här på hemsidan)! Följ anvisningar för färgburkar, elskrot och möbler

Var noga med vad som får slängas, var och i vilket kärl!

 Kom ihåg att...

  • inga färgburkar lämnas i grovsopskärlen
  • vika kartonger och slänga otympligt material i Stockholms stads offentliga återvinningskärl.
    • Närmaste återvinningsstationen är Rörstrandsgatan nära korsningen med Norrbackagatan
  • hantverkare tar med sig byggmaterial
  • apparater lämnas på återvinningscentral
  • inga föremål får lämnas i gångarna eller utanför grovsopskärlen

Risken är att vi tvingas avskaffa grovsopskärlen om det inte fungerar.

OBS! Mindre pappförpackningar ska lämnas i de återvinningsstationer som ställts ut överallt av kommunen. Stora kartonger kan lämnas i grovsopskärlen, men måste vikas samman. Vi betalar per kubikmeter!