!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF FAJANSEN 8

Andrahandsuthyrning

Regler kring andrahandsuthyrning

Uthyrning av en bostadsrättslägenhet i andra hand måste enligt stadgarna godkännas av styrelsen.

  • Uthyrning till juridisk person godkänns ej.
  • För ett godkännande krävs en redogörelse för skälet till uthyrning samt en kopia av hyreskontraktet.
  • Skäl som att tillfälligt studera eller arbeta på annan ort eller att ”provbo” tillsammans med sin partner ser styrelsen som exempel på godkända anledningar.
  • Riktlinjer för andrahandsuthyrning förtydligades 2017 samt vidare utformades regler angående uttagande av en administrativ avgift för tillstånd till andrahandsuthyrning: Detta redovisades vid årsstämman 2017 och finns beskrivet i dokument nedan "Andrahandsupplåtelse Fajansen 8 2017-05-11.

Innehavaren får enbart hyra ut i andra hand om han/hon planerar att flytta tillbaks till lägenheten. Uthyrning godkänns för ett år i taget, men kan förlängas om goda skäl föreligger.

Se till att informera din andrahandshyresgäst om reglerna som gäller i huset. Medlemmen är ansvarig för att andrahandshyresgästen respekterar och följer föreningens regler.

Föreningen utgår från att hem-adressen är avi-adress för avin om månadsavgifter även under en andrahandsuthyrningsperiod. Om annat gäller skall detta skriftligt anmälas till Rådrum i god tid.

Ansökan görs i 2 steg:

Steg 1: Förhandsbesked:

För att öka din trygghet innan du börjar leta efter en hyresgäst, måste du först få ett förhandsbesked om andrahandsuthyrning. Där tittar styrelsen primärt på skäl och tidsram för andrahandsuthyrningen och vill få bekräftat att du har tagit del av reglerna kring andrahandsuthyrning.

Steg 2: Tillstånd för andrahandsuthyrning

För att få tillstånd till andrahandsuthyrning behövs uppgifter om hyresgästen och hyresperiod samt att en kopia av hyreskontraktet lämnas till styrelsen.

Observera:

Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill man hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.

Olovlig andrahandsuthyrning ger föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren. Lämna in ansökan i god tid innan du har tänkt hyra ut din lägenhet.

Förnyad ansökan ska lämnas till styrelsen innan tiden för godkänd andrahandsupplåtelse går ut.

Använd blanketten nedan för att ansöka (skrivs ut i 2 exemplar) och lämna eller skicka den till föreningens brevlåda (Norrbackagatan 22).

 

Upplåtelse av Bostadsrätt

Lägenhetsinnehavare som önskar hyra ut/låna ut sin lägenhet under andra förutsättningar måste skriftligen vända sig till styrelsen.

 

styrelsen@fajansen8.se

 

 

Dokument

Andrahandsuppplåtelse Brf Fajansen 8 2017-05-11.pptx 2018-11-20
Blankett_uthyrning_i_andrahand_1.0.pdf 2009-09-10