!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF FAJANSEN 8

Om Birkastans Pärla

Fastigheten byggdes 1926, samma år som Poul Henningsen vann en anbudstävling där han för första gången visade ritningarna till den numera världsberömda ph-lampan. Det är ett av skälen till att denna armatur i sin originalutformning med glasskärmar hänger i de båda portuppgångarna. Säljare av marken var Rörstrands Porslinsfabrik som hade legat här i 200 år – från 1726 till 1926, då tillverkningen flyttades till Göteborg.  Samtliga hus söder om Rörstrandsgatan tillkom då marken frigjordes för uppförande av bostadshus.
John och Gerda Wolgers köpte marken och lät uppföra huset. Byggmästare var Emil Lindqvist som också gjorde planritningarna. Arkitekt var Björn Hedvall, som ritade fasaden. Hedvall var arkitekt till många hus i Birkastan, men är främst känd för det utsökta hörnhuset på Sturegatan, Eden hotell, som på 1990-talet växlade namn till Hotell Lydmar.  

 

Ända fram till 1985 förblev huset i familjen Wolgers ägo, bostadsrättsföreningen Fajansen 8 köpte huset, underhållet var eftersatt och priset var hyggligt. Nu krävdes en totalrenovering. Lånevillkoren vid denna tid innebar att det var svårt att motstå en fullständig ombyggnad till nybyggnadsstandard. I huset fanns en falang som förespråkade en hårdare renovering och en falang som ville gå försiktigare fram. Segrade gjorde den varliga falangen. Huset kunde få behålla sina omoderna men vackra fönster.  
En byggare, Betege-byggen, köpte vinden och byggde där några vindsvåningar. I utbyte fick föreningen ett reducerat pris på fasadrenoveringen, stambytena, skorstenstätningen, takomläggningen, de nya bad- och duschrummen.  Vid den omfattande renoveringen 1988/89 behöll man den ursprungliga miljön så långt som det var möjligt och praktiskt. Så skrapades exempelvis fram den ursprungliga färgen på fasaden och i trappuppgångarna. Resultatet blev att man hittade den ursprungliga aprikosfärgen på fasaden.

 

På samma sätt, men något senare, har hyreslokalerna i källarplanet genomgått omfattande renovering.  Under 1930/40 talen hade Apotekernas läskedryckstillverkning här, och under 1950-talet användes delar av källaren av en firma som tillverkade saft, På 1980-talet fanns här ett konstgalleri. Numera har ett gäng formgivare, skribenter och tecknare sin ateljé i lokalen. Ovanpå det hårda källargolvet av cement har lagts ett förhöjt trägolv. Inbrott i lokalerna har gjort att fönstren på senare tid har försetts med galler som ritas av en formgivare i ateljén.   
På gården fanns ett sophus som revs i samband med renoveringen 1989. Sopbehållarna fick ett eget rum, liksom grovsoporna. Vid entrén efter halvtrapporna fanns ursprungligen svängdörrar med kanter klädda i röd sammet och på golvet lag en Wiltonmatta. På husets gavel mot Drejargatan växte vildvin ändå upp till taknocken. Det gav möjligheter för allehanda kryp att ta sig in i fastigheten. Vildvinet togs bort i samband med fasadputsningen 1988/89.
En del kända personer har under årens lopp bott i huset. Under en period på 30-talet bodde Evert Taube i lägenhet 44. Hyresbetalningarna lär ha kännetecknats av en viss oregelbundenhet! En natt på 60-talet övernattade ingen mindre än Jane Fonda i huset.
Robban Broberg ägde under några år på 90-talet en lägenhet på Drejargatan.
En helt annan påminnelse om 1988 års renovering är kerubernas ändrade fysionomi över porten på Norrbackagatan 22. Det är närmast en tradition att varje gäng byggjobbare gör sina tillägg. I alla händelser gläder det flanörerna och dem som bussköar utanför. Keruberna har blivit kändisar i Birkastan och ofta hamnar de på bild.

 

 

 

Husets bakgård badar inte i solljus. En stor insats gjordes 1999 för att lätta upp den mörka och dystra bakgården. Muren mot grannhuset i norr höll på att falla över vår gård. Staketet var rostigt och knappt någon vistades på gården. En ny mur göts, ett nytt staket sattes upp, murgröna planterades. Del av gården höjdes och gården ljussattes. I samband med detta grävdes hela gården upp och flera porslinsfynd gjordes, en hel del helt intakta modeller från Rörstrandsfabriken. Fynden auktionerade ut på gården och pengarna användes bl a för att sätta upp skyltar på huset om dess historia.

 

De båda förgårdarna på ömse sidor om entrén till källardörren renoverades 2006. Som en påminnelse om husets vildvin kommer murgröna att klätttra upp en bit på fasaden. Bilparkeringen gjordes i ordning och fasaden ljussattes.